Բերդ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9003851012835000   Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90038510126750000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9003851012911500Ամսական  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 9003851013091000   Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90038510127510000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90038510124250000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Մինչև 20քմ մակ. շին. թույլ. համար 9003851010933000   Ընտրել
1134Բ 20քմ և ավելի քմ մակերեսով շինարար. թույլ. համար 9003851010935000   Ընտրել
1137Ա դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90038510123412000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դբ)Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 9003851012346000Եռամսյակային  Ընտրել
1142Ա թա)Թունդ ալկոհոլ. խմիչքի համար 9000350502863500   Ընտրել
1142Բ թբ)այլ գովազդ 9003851012911500Ամսական  Ընտրել
1353Գ գ)Երաժշտական դպրոցի ծնողական գումարներ 9003850012365000Ամսական  Ընտրել
1147 խ) Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն 90038500001415000Տարեկան  Ընտրել
1140բ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 90038500002224000Եռամսյակային  Ընտրել
1146 Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  24000Եռամսյակային  Ընտրել
1353Ա Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ 9003850012105000Ամսական  Ընտրել
1353Բ դ)Արվեստի դպրոցի ծնողական վճարներ 9003850012444000Ամսական  Ընտրել
1353Ա Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ 9003850012283500Ամսական  Ընտրել